Kancelaria Radcy Prawnego Vis Legis Sylwia Borodyn-Idzi, ul. A. Grottgera 7, 58-500 Jelenia Góra
+48 509 455 327

Utrudnianie kontaktu z dzieckiem

Utrudnianie kontaktu z dzieckiem

Sądowe uregulowanie sposobu i terminów realizacji kontaktów z dzieckiem świadczy o tym, że pomiędzy rodzicami brak jest porozumienia w tej kwestii.

Jednakże nie zawsze sądowe uregulowanie kontaktów z dzieckiem jest przez rodzica, który sprawuje opiekę nad dzieckiem, respektowane. Niejednokrotnie są sytuacje,  w których dziecka nie ma w domu w czasie, w którym miało być przez uprawnionego odebrane lub też  jedno z rodziców utrzymuje, że dziecko jest chore. To ostatnie działanie jest jednym z bardziej typowych sposobów uniemożliwienia prawidłowej realizacji kontaktów. W takiej sytuacji rodzic, u którego dziecko przebywa, jest zobowiązany do przedstawienia stosownego zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego chorobę małoletniego. Jednakże dość często rodzic nie dysponuje taką dokumentacją. Rodzic uprawniony do kontaktów ma prawo udać się z dzieckiem do lekarza, ewentualnie może potwierdzić tę okoliczność u lekarza. Gdy jednak nie ma możliwości uzyskania stosownego zaświadczenia lekarskiego od rodzica zobowiązanego, ani nie ma możliwości udania się z dzieckiem do lekarza, wówczas jedynym sposobem może okazać się wystąpienie do Sądu z wnioskiem o pomoc w realizacji kontaktów.  

Pomoc w realizacji kontaktów może przybrać formę nadzoru kuratora nad kontaktami lub ukarania grzywną.

Przed złożeniem wniosku warto wezwać Policję, gdy rodzic u którego dziecko stale przebywa uniemożliwia osobie uprawnionej kontaktu z dzieckiem, ewentualnie można dokonać zgłoszenia tego faktu w najbliższej jednostce Policji. Potwierdzenie interwencji Policji (lub zgłoszenia) może okazać się ważnym dowodem wskazującym na utrudnianie realizacji kontaktów.

Należy jednak pamiętać, iż dzieci mogą chorować, mogą mieć zajęcia dodatkowe,  mogą również zaistnieć inne, mniej lub bardziej nieprzewidywalne sytuacje. Występując do Sądu z wnioskiem o respektowanie kontaktów z dzieckiem należy mieć na uwadze całokształt okoliczności. Nie każda bowiem sytuacja może być następstwem złośliwej postawy rodzica z którym dziecko stale przebywa. Jak przy wszystkim, należy zachować zdroworozsądkowe podejście. 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *