Kancelaria Radcy Prawnego Vis Legis Sylwia Borodyn-Idzi, ul. A. Grottgera 7, 58-500 Jelenia Góra
+48 509 455 327

Alimenty – do jakiego sądu pozew

Alimenty – do jakiego sądu pozew

Zasadą jest, że powództwo wytacza się przed Sąd I instancji, w którym okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. Jednakże zasada ta nie będzie miała zastosowania w sprawie o alimenty.

Zgodnie z art. 32 kpc powództwo o roszczenie alimentacyjne wytoczyć można według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej.

Co to w praktyce oznacza?

Powództwo kieruje się do Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Analogicznie należy postąpić w sytuacji, gdy zaistniała potrzeba podwyższenia lub obniżenia alimentów alimentów. Sądem właściwym będzie również Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka (nawet, jeżeli alimenty zostały orzeczone w wyroku rozwodowym Sądu Okręgowego)

Uwaga.

Art. 32 kpc wyraźnie wskazuje na miejsce zamieszkania, a nie miejsce zameldowania. Miejscem zamieszkania jest miejscowość w której strona przebywa z zamiarem stałego pobytu, natomiast meldunek jest czynnością administracyjno – techniczną, nie mającą w niniejszej sytuacji znaczenia. 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *