Kancelaria Radcy Prawnego Vis Legis Sylwia Borodyn-Idzi, ul. A. Grottgera 7, 58-500 Jelenia Góra
+48 509 455 327

Dzień: 2023-11-19

Porada sąsiada

W swojej praktyce zawodowej systematycznie spotykam się z twierdzeniem Klienta: „chcę w ten sposób zrobić ponieważ sąsiad mi tak powiedział”.  Bardzo ciężko jest obalić autorytet sąsiada i tym samym przekonać Klienta, że rada sąsiada nie jest właściwą drogą. Klient często powątpiewa, niedowierza, bo jak mecenas może szerzyć czarnowidztwo, skoro sąsiad, mając taką samą sytuację, postąpił inaczej niż prawnik mówi, i co najważniejsze – wygrał. Nie przeczę, że sąsiad nie ma racji. Mogę nawet zaryzykować stwierdzeniem, że rację ma, ale czy stan faktyczny sąsiada  jest tożsamy ze stanem faktycznym mojego Klienta, tego już nie jestem pewna. Może być szczegół, a nawet szczegóły, które mają kolosalne znaczenie i niweczą dobrą radę sąsiada.  Prawda bowiem jest taka: diabeł tkwi w szczegółach. Jaki z tego wniosek płynie? Jeżeli zdecydujemy się skorzystać z porady prawnika, to odłóżmy dobre rady sąsiada, czy wycinki z gazet, i zaufajmy profesjonaliście, a przynajmniej spójrzmy z dystansem na specjalistę sąsiada. 

Nakaz zapłaty, co dalej?

Zapewne jak myśląc o rozstrzygnięciu Sądu to masz przed oczami wyrok, a tu został Ci wysłany dokument, który został wydany na posiedzeniu niejawnym (czyli bez przeprowadzenia rozprawy – gdzie tu sprawiedliwość?), a z którego treści wynika, że masz zapłacić osobie XY określoną sumę pieniężną z odsetkami, albo w terminie 14 dni wnieść sprzeciw. Poniżej garść cennych informacji. Po pierwsze, nakaz zapłaty jest legalny! Po drugie, nakaz zapłaty jest legalny nawet wówczas, gdy nie brałeś udziału przed jego wydaniem. Będziesz zaskoczony, ale przepisy nie przewidują możliwości wydania nakazu zapłaty przy uczestnictwie pozwanego, czyli Twoim. Po trzecie, na pewno zastanawiasz się, jak to się ma do Twojego prawa do obrony? Spokojnie. Twoje prawo do obrony nie zostało naruszone, jeżeli chcesz z niego skorzystać, to możesz  wnieść sprzeciw do otrzymanego nakazu zapłaty. Po czwarte, sprzeciw od nakazu zapłaty to w uproszczeniu pewien rodzaj apelacji. Po piąte, nakaz zapłaty to taki wyrok Sądu wydany w specjalnej, przyśpieszonej i uproszczonej procedurze. Po szóste, jeżeli mądrze zareagujesz na otrzymany nakaz zapłaty, jeżeli mądrze uzasadnisz swoje stanowisko, jeżeli mądrze pokierujesz swoją sprawą, to masz szansę nie tylko na niejako anulowanie wydanego nakazu zapłaty, ale także na ostateczne wygranie sprawy. Po siódme, jeżeli zachowasz się w sprzeczności do pkt 6, Twój nakaz zapłaty się uprawomocni, a po opatrzeniu go klauzulą wykonalności może stanowić podstawę do wszczęcia egzekucji komorniczej.