Kancelaria Radcy Prawnego Vis Legis Sylwia Borodyn-Idzi, ul. A. Grottgera 7, 58-500 Jelenia Góra
+48 509 455 327

Cennik

Oferta kancelarii skierowana jest zarówno do osób fizycznych, jak również przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w różnych branżach. Nasze relacje z Klientami opieramy na wzajemnym zaufaniu i partnerstwie, co pomaga w wypracowaniu kompleksowych rozwiązań.

Klienci indywidualni

Kancelaria dokonuje rozliczeń dostosowując je do indywidualnych potrzeb Klientów. Wynagrodzenie pobierane przez Kancelarię uzależnione jest od rodzaju zleconych spraw i nakładu pracy niezbędnego do ich rozwiązania. W przypadku niektórych rodzajów spraw możliwa jest zapłata wynagrodzenia po zakończeniu postępowania sądowego, tj. po uzyskaniu wyroku.

Możliwe zasady rozliczeń:

  • za prowadzenie całej sprawy do czasu uzyskania prawomocnego orzeczenia;
  • za prowadzenie sprawy w danej instancji;
  • za podejmowane czynności.

Przedsiębiorcy

Przy zleceniu poszczególnych spraw mają zastosowanie zasady takie, jak w relacjach z Klientami indywidualnymi, tj.

  • za prowadzenie całej sprawy do czasu uzyskania prawomocnego orzeczenia;
  • za prowadzenie sprawy w danej instancji;
  • za podejmowane czynności.
W przypadku zlecenia stałej obsługi prawnej proponowanym sposobem rozliczeń jest wynagrodzenie ryczałtowe lub godzinowe.

Abonament prawniczy

Abonament prawniczy to rozwiązanie gwarantujące określony rodzaj i ilość usług przy stałej opłacie miesięcznej. Klient otrzymuje określone w umowie czynności prawne, np. konsultacje telefoniczne, weryfikację dokumentów, sporządzenie pism, opinii, zastępstwo procesowe, za stałe, z góry określone wynagrodzenie.

Abonament prawniczy zawierany jest na 3, 6 lub 12 miesięcy. Niewykorzystane w umowie usługi prawne podlegają kumulacji i mogą zostać wykorzystane do czasu obowiązywania abonamentu.