Kancelaria Radcy Prawnego Vis Legis Sylwia Borodyn-Idzi, ul. A. Grottgera 7, 58-500 Jelenia Góra
+48 509 455 327

Tag: WładzaRodzicielska

Utrudnianie kontaktu z dzieckiem

Sądowe uregulowanie sposobu i terminów realizacji kontaktów z dzieckiem świadczy o tym, że pomiędzy rodzicami brak jest porozumienia w tej kwestii. Jednakże nie zawsze sądowe uregulowanie kontaktów z dzieckiem jest przez rodzica, który sprawuje opiekę nad dzieckiem, respektowane. Niejednokrotnie są sytuacje,  w których dziecka nie ma w domu w czasie, w którym miało być przez uprawnionego odebrane lub też  jedno z rodziców utrzymuje, że dziecko jest chore. To ostatnie działanie jest jednym z bardziej typowych sposobów uniemożliwienia prawidłowej realizacji kontaktów. W takiej sytuacji rodzic, u którego dziecko…
Przeczytaj więcej

Władza rodzicielska, a kontakty z dzieckiem

Władza rodzicielska a kontakty z dzieckiem, to wbrew powszechnej opinii, to nie są to pojęcia tożsame. Pozbawienie rodzica władzy rodzicielskiej nie jest jeszcze równoznaczne z pozbawieniem kontaktów z dzieckiem,a ograniczenie władzy rodzicielskiej nie oznacza ograniczenia kontaktów z dzieckiem. Ponadto ustalenie kontaktów z dzieckiem (nawet sądowe) samo w sobie nie skutkuje pozbawieniem, czy ograniczeniem władzy rodzicielskiej. Jak to możliwe? ​Władza rodzicielska, to sprawowanie opieki nad dzieckiem, sprawowanie pieczy nad jego majątkiem, wyznaczanie kierunków wychowawczych, a kontakty z dzieckiem, to nic innego jak „widywanie się z dzieckiem”.