Kancelaria Radcy Prawnego Vis Legis Sylwia Borodyn-Idzi, ul. A. Grottgera 7, 58-500 Jelenia Góra
+48 509 455 327

Nabycie spadku, a podział spadku

Nabycie spadku, a podział spadku

W swojej praktyce zawodowej często spotykam się z utożsamianiem przez spadkobierców pojęć: nabycia spadku i jego podziału.

Stwierdzenie nabycia spadku, jest to potwierdzenie przez Sąd, że określony krąg osób (spadkobierców) dziedziczy po spadkodawcy w określonym ułamku. Sąd wydając postanowienie nie dokonuje rozporządzenia rzeczami wchodzącymi w skład spadku tj. nie wskazuje, kto dostaje mieszkanie, samochód, pieniądze zgromadzone na rachunku bankowym itp.

W uproszczeniu można napisać, że sentencja takiego postanowienia przedstawia się następująco:
spadek po Janie Kowalskim, zmarłym dnia ……. nabyli w drodze ustawy: żona – Anna Kowalska w ½ części, i córka – Monika Kowalska w ½ części(przy założeniu, że spadkobiercą jest żona i dziecko, a spadkobranie było na podstawie ustawy)

Dopiero po uzyskaniu prawomocnego postanowienia z Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub uzyskaniu od notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia, można wystąpić do Sądu z wnioskiem o dział spadku, tj. dokonać podział majątku spadkowego. Dopiero w tym postępowaniu Sąd przyznaje poszczególne składniki majątkowe spadkobiercom, zobowiązując ich, w razie konieczności, do odpowiedniej dopłaty. Jeżeli pomiędzy spadkobiercami występuje zgoda co do rozporządzenia poszczególnymi składnikami spadku, wówczas nie muszą kierować sprawy na drogę postępowania sądowego i mogę zawrzeć umowę o dział spadku u notariusza.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *