Kancelaria Radcy Prawnego Vis Legis Sylwia Borodyn-Idzi, ul. A. Grottgera 7, 58-500 Jelenia Góra
+48 509 455 327

Miesiąc: luty 2024

ALIMENTY WSTECZ

Istotą świadczeń alimentacyjnych jest to, że mają zaspokoić bieżące potrzeby osoby uprawnionej. Zasadą jest więc dochodzenie alimentów za okres od dnia wytoczenia powództwa. Tylko wyjątkowo można żądać alimentów za okres wsteczny ( poprzedzający dzień wytoczenia powództwa). „Dochodzenie alimentów za okres poprzedzający wytoczenie powództwa jest dopuszczalne tylko w ograniczonym zakresie, bo tylko w wypadku,gdy pozostały niezaspokojone…
Przeczytaj więcej

Intercyza a dziedziczenie

Pierwsze skojarzenie, co ma piernik do wiatraka? Otóż ten piernik jest dość blisko wiatraka. Wyobraźmy sobie sytuację małżeństwa, które niekoniecznie dobrze ze sobą żyje, a które podpisało tzw. intercyzę. Można byłoby napisać, że każdy sobie rzepkę skrobie, teoretycznie i praktycznie tak, ale tylko gdy oboje małżonkowie żyją. Co się dzieje w sytuacji śmierci? Cały majątek dorobkowy zmarłego małżonka podlega dziedziczeniu na zasadach ogólnych (oczywiście w sytuacji, gdy nie został sporządzony testament). Co to oznacza? Współmałżonkowi przypada odpowiedni udział w majątku pozostawionym przez spadkodawcę. Co się dzieje w sytuacji, gdy spadkodawca pozostawił testament? Współmałżonek, jeżeli nie został powołany do dziedziczenia w drodze testamentu może ubiegać się o zachowek w wysokości połowy udziału spadkowego jaki by przypadał mu przy dziedziczeniu ustawowym, a jeżeli jest chory, czy w wysoko zaawansowanym wieku, to nawet i w 2/3. Pamiętajmy – małżeńska umowa majątkowa (intercyza) jest skuteczna tylko za życia. Nie chcąc by współmałżonek dostał jakąkolwiek część majątku, trzeba pomyśleć o tym za życia, i przedsięwziąć odpowiednie kroki prawne.  

Termin na apelację, a choroba.

Klasyczny przykład. Odebrałeś z Sądu wyrok z uzasadnieniem, na złożenie apelacji masz 14 dni. Pierwszego dnia  nie chcesz pisać, drugiego też, trzeciego też myślisz, że odłożysz pisanie na później, np. na weekend. Tak weekend, to jest dobry pomysł. Nastaje weekend, po tygodniu ciężkiej pracy czujesz się zmęczony i potrzebujesz odpocząć, a nie pisać apelację. Podejmujesz decyzję, że z początkiem nowego tygodnia weźmiesz się za nią. I co się okazuje? Początek tygodnia, a Ty się rozchorowałeś. Jakże życiowa sytuacja. Jeżeli będziesz chciał bezczynnie przeczekać czas choroby, i dopiero po jej ustaniu, i tym samym po upływie terminu do wniesienia apelacji, przystąpisz do jej sporządzania apelacji – Sąd może stwierdzić, że nie dochowałeś należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków procesowych i ją odrzucić. Co oznacza odrzucenie apelacji? Odrzucenie apelacji oznacza,  że Sąd nie będzie się nią merytorycznie zajmował, czyli nie będzie nawet jej czytał, nie będzie wyznaczał rozprawy, nie uniemożliwi Ci wypowiedzenie się w swojej sprawie. Sąd nie musi podzielić Twojego zdania, że byłeś tak chory, że nie byłeś w stanie sporządzić i wnieść apelacji w ustawowo przewidzianym terminie. Orzecznictwo dość mocno stoi na stanowisku, że skoro jesteś chory, to tym bardziej powinieneś dochować należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków procesowych np. poprzez ustanowienie pełnomocnika „pozwany nie zachował należytej staranności w dbaniu o własne interesy ponieważ wiedząc o toczącym się postępowaniu sądowym oraz mając świadomość choroby i jej objawów powinien ustanowić pełnomocnika procesowego, który podejmowałby działania w jego interesie.” Jakie są…
Przeczytaj więcej