Kancelaria Radcy Prawnego Vis Legis Sylwia Borodyn-Idzi, ul. A. Grottgera 7, 58-500 Jelenia Góra
+48 509 455 327

ALIMENTY WSTECZ

ALIMENTY WSTECZ

Istotą świadczeń alimentacyjnych jest to, że mają zaspokoić bieżące potrzeby osoby uprawnionej. Zasadą jest więc dochodzenie alimentów za okres od dnia wytoczenia powództwa.

Tylko wyjątkowo można żądać alimentów za okres wsteczny ( poprzedzający dzień wytoczenia powództwa).

„Dochodzenie alimentów za okres poprzedzający wytoczenie powództwa jest dopuszczalne tylko w ograniczonym zakresie, bo tylko w wypadku,gdy pozostały niezaspokojone potrzeby lub zobowiązania zaciągnięte przez uprawnionego względem osoby trzeciej na pokrycie kosztów wychowania i utrzymania. Zasadą jest więc, że roszczenie alimentacyjne niedochodzone w czasie właściwym wygasa. Zatem powód dochodząc swoich uprawnień za czas przeszły powinien wykazać, że jakieś jego usprawiedliwione potrzeby pozostały niezaspokojone, względnie że jakieś jego zobowiązania, i to zaciągnięte na pokrycie jego usprawiedliwionych potrzeb, i wynikające stąd zadłużenie nie zostało zlikwidowane. Tylko bowiem w tych granicach w zasadzie jego żądanie zasądzenia alimentów za czas przeszły może podlegać uwzględnieniu”.

( wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 maja 1998r, sygn. akt ICKN 1083/97).


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *