Kancelaria Radcy Prawnego Vis Legis Sylwia Borodyn-Idzi, ul. A. Grottgera 7, 58-500 Jelenia Góra
+48 509 455 327

Kiedy dziadkowie płacą alimenty na rzecz wnuków

Kiedy dziadkowie płacą alimenty na rzecz wnuków

Podstawową zasadą jest, że alimenty na dzieci powinni płacić rodzice.

Co w sytuacji, gdy rodzic nie wywiązuje się ze swojego obowiązku?

Dziadkowie przychodzą z pomocą.

Zgodnie z art. 132 k.r.o. obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami.

Co to oznacza?

Jeżeli rodzic nie płaci na rzecz dziecka zasądzonych alimentów, wówczas dziecko (reprezentowane przez przedstawiciela ustawowego) może wystąpić przeciwko dziadkom o dostarczenie środków utrzymania i wychowania.

Sąd zasądzając alimenty bierze pod uwagę takie same przesłanki jak przy zasądzaniu alimentów od rodzica, tj. usprawiedliwione potrzeby dziecka i zarobkowo – majątkowe możliwości dziadków.

Jeżeli dziadkowie nie będą wykonywać postanowień wyroku dobrowolnie, wyrok ( po zaopatrzeniu w klauzulę wykonalności) stanowi podstawę do wszczęcia egzekucji przeciwko dziadkom.

Czy dziadkowie mogą odzyskać kwoty wpłacane na rzecz wnucząt?

Tak.

W jaki sposób?

W sytuacji pytań – zapytaj prawnika, od tego jesteśmy. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *