Kancelaria Radcy Prawnego Vis Legis Sylwia Borodyn-Idzi, ul. A. Grottgera 7, 58-500 Jelenia Góra
+48 509 455 327

Umowy

Oferujemy:

kompleksową pomoc przy zawieraniu umów w obrocie cywilnym i gospodarczym.

 • negocjujemy warunki umów;
 • tworzymy ogólne warunki umów;
 • opiniujemy umowy już istniejące;
 • dochodzimy zapłaty należności wynikających z umowy;
 • dochodzimy zawarcia umowy przyrzeczonej (umowy przedwstępnej) lub odszkodowania wynikającego z uchylania się od zawarcia takiej umowy.

Przygotowujemy umowy:

 • ugody;
 • najmu;
 • dzierżawy;
 • użyczenia;
 • pożyczki;
 • zlecenia;
 • ramowe;
 • sprzedaży;
 • o roboty remontowe;
 • o roboty budowlane (także z podwykonawcą);
 • licencyjne (np.: uprawniające do korzystania z utworu);
 • o dzieło, w tym o dzieło autorskie (z przeniesieniem praw autorskich);
 • spółki: jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, cywilnej.
picture1

Doradzamy w zakresie:

 • wypowiedzenia umowy;
 • odstąpienia od umowy;
 • rozliczeń i sporów wynikających z realizacji umowy.